Gemt væk og glemt

Der må altså snart gøres noget i forhold til borgere der bor på plejehjem.

Min egen far bor på demensafsnit på et plejehjem i Greve. Fælles for alle beboerne på et demensafsnit er at de ikke forstår noget som helst af det der foregår, de forstår kun at de nu i flere måneder har været forladt af alle de holder af – og de fleste beboere sidder nu apatiske og stirrer tomt ud i rummet. Tårerne triller ofte på de fleste, for de mangler helt fysisk kontakt med andre mennesker og frem for alt med dem de holder af.

Vi som pårørende forstår heller ikke noget af det der foregår. JA vi skal passe på dem der er udsatte, men ærligt talt giver det ikke mening at plejepersonale (som lige har været på genåbnet restaurant) må komme tæt på. Frisøren som har haft 70 kunder i går og i dag må også komme tæt på, men os der er pårørende bliver af hele systemet opfattet som spedalske.

Systemet forstår tydeligvis heller ikke hvad der foregår. Min mor har f.eks. fået påtale af Centerchef Martin Nordentofte for ikke at overholde retningslinjerne. Personalet havde bedt hende om at tage værn på i forbindelse med besøg. Der var ingen fysisk kontakt og hun holdt sig hele tiden på mindst 2 meters afstand selvom om hendes mand gennem snart 60år med tårer i øjnene ikke forstår hvorfor hun ikke vil komme tættere på. Selvsamme personale serverer en kop the – men da hun fjerner masken på 2-3 meters afstand for at drikke den serverede the – så falder hammeren med en indberetning til Centerledelsen.

Under partilederdebatten på Statens museum for Kunst i sidste uge var der flere der var inde på at Plejehjemsbeboere i gennemsnit bor på plejehjem i et år, og nej – det er ikke fordi de får det bedre og flytter et andet sted hen. Det handler om at dem der bor på plejehjem er så dårlige at de ender med at dø der. Mange er mentalt “væk” – og det er helt sikkert at mange af dem – hvis man kunne spørge – foretrækker at holde i hånd med deres nærmeste frem for månedsvis uden fysisk kontakt OGSÅ selvom kontakten skulle betyde at de dør af det. De friskeste af dem der er på plejehjem er udmærket godt klar over at de blot er der for at vente på at dø. Spørgsmålet er om vi alle helst vil dø alene eller med vores nærmeste omkring os…..

Der må ske noget, der må gøres noget…. Det der foregår lige nu er umenneskeligt både for plejehjemsbeboere og deres pårørende.

Nationens frelsere

Regering og Corona … Det er lidt sjovt hvordan man på en og samme tid kan fremstå som “Nationens frelser” samtidig med at man manipulerer helt enormt.

Jeg har slet ikke nogen baggrund for at kunne vurdere om Søren Brostrøm og regeringen har valgt den rette strategi, men jeg er nu egentlig glad for at når vi nu skulle opleve denne pandemi, så sker det i en tid hvor vi har en “rød” regering. Jeg er nemlig helt sikker på at havde det været en “blå” regering som havde præsenteret hjælpepakker til erhvervslivet, så var det blevet mødt med et rødt ramaskrig – og ikke som nu, hvor stort set hele folketinget er enige om at det er helt nødvendigt at “holde hånden under danske arbejdspladser” – som de kalder det…

Men det er interessant at “Mettemor” går på talerstolen og fortæller at man vil lukke landet ned, men at man samtidig har hjælp med til erhvervslivet. Hun fremstår derfor som den ansvarlige statsleder…og selvom hjælpen til erhversvlivet langt fra hjælper alle – så fremstår hun og Nicolai Wammen alligevel som “frelsere”

Omme bagved- så har vi i mange år haft en Epidemilov. Den er i sin nuværende form 11 år gammel – senest opdateret i 2019…

i §27 står – eller rettere stod der:
“§ 27. Hvis der i forbindelse med de forebyggende foranstaltninger, der iværksættes i medfør af denne lovs kapitel 3 for at hindre udbredelse af smitsomme og andre overførbare sygdomme, påføres nogen tab, har vedkommende krav på erstatning herfor fra det offentlige.
Stk. 2. Størrelsen af en erstatning i medfør af stk. 1 fastsættes af epidemikommissionen efter forhandling med skadelidte. Såfremt der ikke kan opnås enighed om erstatningspligten eller erstatningens størrelse, påhviler det kommissionen at indbringe erstatningsspørgsmålet for domstolene.”

I hastelovgivningen fra 17/3-20 er denne paragraf helt erstattet af følgende:
“§ 27. Sundheds- og ældreministeren kan til brug for gennemførelse af foranstaltninger efter denne lov eller regler fastsat i medfør heraf iværksætte ekspropriation af privat ejendom.
Stk. 2. Udgør gennemførelse af foranstaltninger efter denne lov eller regler fastsat i medfør af denne lov et ekspropriativt indgreb, ydes fuldstændig erstatning til den eller de berørte ejere.”

Med andre ord, så er der reelt tale om en massiv forringelse af tabspåførtes ret til erstatning… Faktisk er en paragraf om erstatning udskiftet med en paragraf om ekspropriation… Altså ophævelse af vores grundlovssikrede ejendomsret…

Men DET er der ingen i vores dybdeborende og frie presse der kaster sig over …. Der er åbenbart heller ikke så mange andre der har opdaget det…

Men Frederiksen, Wammen og Brostrøm er Nationens frelsere…. Jojo Det er godt “solgt”

Fair nok – den gamle §27 ville nok få systemet til at bryde sammen – når stort set alle erhvervsdrivende lider tab…. Men hele misseren er nu alligevel godt solgt.