Nationens frelsere

Regering og Corona … Det er lidt sjovt hvordan man på en og samme tid kan fremstå som “Nationens frelser” samtidig med at man manipulerer helt enormt.

Jeg har slet ikke nogen baggrund for at kunne vurdere om Søren Brostrøm og regeringen har valgt den rette strategi, men jeg er nu egentlig glad for at når vi nu skulle opleve denne pandemi, så sker det i en tid hvor vi har en “rød” regering. Jeg er nemlig helt sikker på at havde det været en “blå” regering som havde præsenteret hjælpepakker til erhvervslivet, så var det blevet mødt med et rødt ramaskrig – og ikke som nu, hvor stort set hele folketinget er enige om at det er helt nødvendigt at “holde hånden under danske arbejdspladser” – som de kalder det…

Men det er interessant at “Mettemor” går på talerstolen og fortæller at man vil lukke landet ned, men at man samtidig har hjælp med til erhvervslivet. Hun fremstår derfor som den ansvarlige statsleder…og selvom hjælpen til erhversvlivet langt fra hjælper alle – så fremstår hun og Nicolai Wammen alligevel som “frelsere”

Omme bagved- så har vi i mange år haft en Epidemilov. Den er i sin nuværende form 11 år gammel – senest opdateret i 2019…

i §27 står – eller rettere stod der:
“§ 27. Hvis der i forbindelse med de forebyggende foranstaltninger, der iværksættes i medfør af denne lovs kapitel 3 for at hindre udbredelse af smitsomme og andre overførbare sygdomme, påføres nogen tab, har vedkommende krav på erstatning herfor fra det offentlige.
Stk. 2. Størrelsen af en erstatning i medfør af stk. 1 fastsættes af epidemikommissionen efter forhandling med skadelidte. Såfremt der ikke kan opnås enighed om erstatningspligten eller erstatningens størrelse, påhviler det kommissionen at indbringe erstatningsspørgsmålet for domstolene.”

I hastelovgivningen fra 17/3-20 er denne paragraf helt erstattet af følgende:
“§ 27. Sundheds- og ældreministeren kan til brug for gennemførelse af foranstaltninger efter denne lov eller regler fastsat i medfør heraf iværksætte ekspropriation af privat ejendom.
Stk. 2. Udgør gennemførelse af foranstaltninger efter denne lov eller regler fastsat i medfør af denne lov et ekspropriativt indgreb, ydes fuldstændig erstatning til den eller de berørte ejere.”

Med andre ord, så er der reelt tale om en massiv forringelse af tabspåførtes ret til erstatning… Faktisk er en paragraf om erstatning udskiftet med en paragraf om ekspropriation… Altså ophævelse af vores grundlovssikrede ejendomsret…

Men DET er der ingen i vores dybdeborende og frie presse der kaster sig over …. Der er åbenbart heller ikke så mange andre der har opdaget det…

Men Frederiksen, Wammen og Brostrøm er Nationens frelsere…. Jojo Det er godt “solgt”

Fair nok – den gamle §27 ville nok få systemet til at bryde sammen – når stort set alle erhvervsdrivende lider tab…. Men hele misseren er nu alligevel godt solgt.